Yakiniku Dragon Yakiniku Dragon

6.4/10
tổng số 16 bài đánh giá
thể loại   劇情
thời gian chạy   2時 8分鐘
ngôn ngữ   日語
khu vực  
diễn viên   Yoko Maki   Mao Inoue   Yo Oizumi   Nanami Sakuraba   Ryohei Otani  
bằng văn bản   Wishing Chong
Trong nhà hát   05/03/18
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 174

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Yakiniku Dragon

Set in the 1970's in the Kansai region of Japan.. Yong-Gil is Korean, but he moved to Japan and settled down. He runs a small restaurant named Yakiniku Dragon. He is married and has three daughters: oldest daughter Jung-Hwa, middle daughter Yi-Hwa and youngest daughter Mi-Hwa. Oldest daughter Jung-Hwa is dating Tetsuo, but they break up. Middle daughter Yi-Hwa loves Tetsuo and marries him, but Tetsuo still loves her older sister and they divorce. Youngest daughter Mi-Hwa wants to become a singer, but she is in love with a married man.

diễn viên của Yakiniku Dragon

Yakiniku Dragon Related

炎日 BURNING DAYSxem phim đầy đủ
炎日
BURNING DAYS
劇情  no info
05.12 Trong nhà hát
色局追兇 360xem phim đầy đủ
色局追兇
360
愛情,犯罪,懸疑,劇情  英國
05.26 Trong nhà hát
吸血鬼特助:雷菲爾 RENFIELDxem phim đầy đủ
吸血鬼特助:雷菲爾
RENFIELD
喜劇,奇幻/科幻,恐怖  美國
04.14 Trong nhà hát
月之圓缺 PHASES OF THE MOONxem phim đầy đủ
月之圓缺
PHASES OF THE MOON
奇幻/科幻,劇情  no info
04.21 Trong nhà hát
ANNE的多重恐懼 FACES OF ANNExem phim đầy đủ
ANNE的多重恐懼
FACES OF ANNE
奇幻/科幻,懸疑,驚悚  泰國
05.12 Trong nhà hát
蜘蛛人:穿越新宇宙 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSExem phim đầy đủ
蜘蛛人:穿越新宇宙
SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE
動畫,冒險  美國
06.21 Trong nhà hát
百花 A HUNDRED FLOWERSxem phim đầy đủ
百花
A HUNDRED FLOWERS
劇情  日本
04.07 Trong nhà hát
萊拉兄弟 LEILAS BROTHERSxem phim đầy đủ
萊拉兄弟
LEILAS BROTHERS
劇情  伊朗
05.05 Trong nhà hát
FISHMANS THE FISHMANS MOVIExem phim đầy đủ
FISHMANS
THE FISHMANS MOVIE
紀錄片  日本
04.21 Trong nhà hát
萊茵金 RHEINGOLDxem phim đầy đủ
萊茵金
RHEINGOLD
歷史,傳記,劇情,音樂/歌舞  德國
06.02 Trong nhà hát

Yakiniku Dragon Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.