cốt truyện của 프레디 vs. 제이슨

프레디 vs. 제이슨 Freddy vs. Jason,은 2004에 발표 된 미국 2004 액션,공포,스릴러 .27 개봉 영화입니다,영화는 우인태가 지배하고 있습니다,켄 커징거,로버트 잉글런드,로크린 먼로 및 기타 주요 배우,한국에서 2004년08월27일에 출시되었습니다.

VS <13일의 금요일>

끝나지 않은 공포가 부활한다!!

친구들과 함께 파티를 하던 로리의 집에서 한 친구가 처참하게 살해 당하고, 이 일로 경찰에서 조사를 받던 로리는 잠깐 잠든 사이 이상한 악몽을 꾸게 되는데…. 로리에게 작별 인사도 없이 그녀를 떠나있던 첫사랑 윌, 프레디의 존재를 알고 있다는 사실만으로 몇 년 동안 정신 병동에 수감되어 있던 그는 뉴스에 난 살인 사건을 통해 그녀의 위험을 직감하고 그녀를 돕기 위해 친구와 함께 병원을 탈출한다. 그 후 로리와 학교 친구들에게 프레디의 존재를 알리지만 이는 오히려 프레디의 힘을 강하게 만드는 계기가 되고, 평온했던 마을은 피의 공포로 뒤덮이게 된다.

프레디 VS 제이슨

통제 불능 살인마들의 대결이 시작된다!!

꿈 속을 침입해 살인을 일삼던 살인마 프레디(로버트 잉글런드)!! 그는 10년 전, 꿈꾸지 않는 약까지 먹으며 자신을 제거하려 했던 마을 사람들에 의해 거의 잊혀진 존재가 되었다. 하지만 그는 도저히 일어날 수 없을 것 같았던 상상 속의 복수를 현실로 만드는 계획을 꾸미고, 결국 현실 속의 살인마 제이슨(켄 커징거)을 깨우고야 만다.

한편, 친구들의 죽음을 지켜보던 로리와 윌은 살아남은 친구들과 함께 ‘꿈 속 살인마 프레디’를 현실로 불러들여 ‘현실 세계의 살인마 제이슨’과의 결투를 유도, 모든 공포 상황을 마무리 지으려 계획하고… ‘과연 누가 승자로 남을 것인가?’

diễn viên của 프레디 vs. 제이슨

ảnh 프레디 vs. 제이슨

프레디 vs. 제이슨 Related

마야 3: 숲속 왕국의 위기 Maya the Bee 3: The Golden Orbxem phim đầy đủ
마야 3: 숲속 왕국의 위기
Maya the Bee 3: The Golden Orb
애니메이션,어드벤처  독일,오스트레일리아
08.24 Trong nhà hát
슈퍼 마리오 브라더스 The Super Mario Bros. Moviexem phim đầy đủ
슈퍼 마리오 브라더스
The Super Mario Bros. Movie
애니메이션,어드벤처,코미디  미국,일본
04.26 Trong nhà hát
나의 그리스식 웨딩 3 My Big Fat Greek Wedding 3xem phim đầy đủ
나의 그리스식 웨딩 3
My Big Fat Greek Wedding 3
코미디,드라마  미국
09.20 Trong nhà hát
파벨만스 The Fabelmansxem phim đầy đủ
파벨만스
The Fabelmans
드라마  미국
03.22 Trong nhà hát
서치 2 Missingxem phim đầy đủ
서치 2
Missing
미스터리,스릴러  미국
02.22 Trong nhà hát
항구의 니쿠코짱! Fortune Favors Lady Nikukoxem phim đầy đủ
항구의 니쿠코짱!
Fortune Favors Lady Nikuko
애니메이션,드라마,코미디,가족  일본
04.27 Trong nhà hát
치악산 Mount CHIAKxem phim đầy đủ
치악산
Mount CHIAK
공포,미스터리  한국
09.13 Trong nhà hát
타겟 Don't Buy the Sellerxem phim đầy đủ
타겟
Don't Buy the Seller
스릴러  한국
08.30 Trong nhà hát
애스터로이드 시티 Asteroid Cityxem phim đầy đủ
애스터로이드 시티
Asteroid City
코미디,로맨스/멜로  미국
06.28 Trong nhà hát
너의 눈을 들여다보면 Small, Slow but Steadyxem phim đầy đủ
너의 눈을 들여다보면
Small, Slow but Steady
드라마  일본,프랑스
06.14 Trong nhà hát
웅남이 Nonexem phim đầy đủ
None
코미디,액션  한국
03.22 Trong nhà hát
슈퍼 키드 헤일리 Just Superxem phim đầy đủ
슈퍼 키드 헤일리
Just Super
애니메이션,어드벤처,가족  노르웨이
07.20 Trong nhà hát

프레디 vs. 제이슨 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

헌티드 맨션 Haunted Mansion xem phim đầy đủ 헌티드 맨션
Haunted Mansion
코미디,판타지,공포  미국
07.26 Trong nhà hát

다섯 번째 흉추 The Fifth Thoracic Vertebra xem phim đầy đủ 다섯 번째 흉추
The Fifth Thoracic Vertebra
드라마,스릴러  한국
08.02 Trong nhà hát

메가로돈 2 Meg 2: The Trench xem phim đầy đủ 메가로돈 2
Meg 2: The Trench
액션  미국,중국
08.15 Trong nhà hát

어파이어 Afire xem phim đầy đủ 어파이어
Afire
드라마  독일
09.13 Trong nhà hát

Phiên bản mới