Escape From Mogadishu Escape From Mogadishuthể loại   Action Drama
thời gian chạy   121 min
khu vực   South Korea
diễn viên   Kim Yoon-seok   Zo In-sung   Huh Joon-ho  
Trong nhà hát   09.02
6.4
 tổng số 18 bài đánh giá
bạn có muốn xếp hạng không?
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 131

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Escape From Mogadishu

In the late 1980s, at the height of the Cold War, a diplomatic skirmish between North and South Korea breaks out on the African continent over the latter's campaign to join the United Nations. In Autumn 1990, three years after the opening of a South Korean embassy, Somalia's capital Mogadishu is engulfed in civil war, leaving the South Korean diplomats trapped. The North Korean embassy, meanwhile, faces the same situation. The diplomats of these two nations, who in the outside world are sworn enemies, become targets for the hails of bullets fired by both Somali government forces and the rebels in the chaos of civil war. Risking their lives, they embark on a joint escape.

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu Escape From Mogadishu

diễn viên của Escape From Mogadishu

ảnh Escape From Mogadishu

Escape From Mogadishu Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

bài báo liên quan

phim liên quan

Desperate Escape Escape Desperate Escape
無  加拿大
01/01/09 Trong nhà hát

Escape from Alcatraz Escape from Alcatraz Escape from Alcatraz
犯罪,劇情 
06/22/79 Trong nhà hát

Escape from Mogadishu Escape from Mogadishu Escape from Mogadishu
เกาหลี,ภาษาอังกฤษ,โซมาเลีย,ภาษาอาหรับ
11.25 Trong nhà hát

The Escape Room The Escape Room The Escape Room
恐怖,驚悚,動作 
02/01/19 Trong nhà hát

이스케이프 Escape 이스케이프
Escape
다큐멘터리  남아프리카공화국
01/01/11 Trong nhà hát

땡땡이 Escape 땡땡이
Escape
劇情  스페인
01/01/11 Trong nhà hát

Phiên bản mới