Kraven The Hunter

6.8/10
tổng số 20 bài đánh giá
thời gian chạy   ---
ngôn ngữ   English
khu vực   ---
Trong nhà hát   10.05
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 101

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Kraven The Hunter

Russian immigrant Sergei Kravinoff becomes Marvel antihero Kraven the Hunter - a big-game hunter who likes to take down his prey with his bare hands. He develops his powers after meeting voodoo priestess Calypso and consuming a potion. And to prove himself as the world`s greatest hunter, Kraven decides to take down Spider-Man.

diễn viên của Kraven The Hunter

Kraven The Hunter Related

Shiver (JFF+)xem phim đầy đủ
Shiver (JFF+)
Art  ---
03.15 Trong nhà hát
Imamxem phim đầy đủ
Imam
Drama  ---
03.02 Trong nhà hát
Drive Into Night (JFF+)xem phim đầy đủ
Drive Into Night (JFF+)
Crime,Drama  Japan
03.15 Trong nhà hát
The Meg 2xem phim đầy đủ
The Meg 2
Action,Science Fiction  ---
08.03 Trong nhà hát
The Nun 2xem phim đầy đủ
The Nun 2
Horror,Mystery,Thriller  ---
09.07 Trong nhà hát
Last Voyage Of The Demeterxem phim đầy đủ
Last Voyage Of The Demeter
Horror  ---
01.26 Trong nhà hát
A Tale Of Love And Desire (MyFFF)xem phim đầy đủ
A Tale Of Love And Desire (MyFFF)
Romance  ---
01.13 Trong nhà hát
The Braves (MyFFF)xem phim đầy đủ
The Braves (MyFFF)
Drama  ---
01.13 Trong nhà hát
Untitled Indiana Jonesxem phim đầy đủ
Untitled Indiana Jones
Action,Adventure  United States
06.29 Trong nhà hát
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To Swordsmith Villagexem phim đầy đủ
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To Swordsmith Village
Animation  Japan
03.02 Trong nhà hát
Insidious 5xem phim đầy đủ
Insidious 5
Horror  ---
07.06 Trong nhà hát
A Quiet Place Part IIIxem phim đầy đủ
A Quiet Place Part III
Horror,Thriller  ---
03.30 Trong nhà hát

Kraven The Hunter Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.