Marianne (MyFFF)

8.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thể loại   Drama
thời gian chạy   17 Minutes
ngôn ngữ   French
khu vực   ---
diễn viên   Pauline Lorillard   Soumaye Bocoum  
Trong nhà hát   01.13
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 137

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Marianne (MyFFF)

Marianne is the heroine of the day and a young journalist has come to do a feature on her. The interview triggers evasive reactions and misunderstandings, yet a fleeting, tenuous, human connection takes place.

diễn viên của Marianne (MyFFF)

ảnh Marianne (MyFFF)

Marianne (MyFFF) Related

Ravanasuraxem phim đầy đủ
Ravanasura
Action,Crime,Drama  India
04.07 Trong nhà hát
The Nun 2xem phim đầy đủ
The Nun 2
Horror,Mystery,Thriller  ---
09.07 Trong nhà hát
The Sea Inside (EIC)xem phim đầy đủ
The Sea Inside (EIC)
Biography,Drama  ---
05.09 Trong nhà hát
Takkarxem phim đầy đủ
Takkar
Action,Comedy  ---
06.09 Trong nhà hát
Star Wars: Rogue Squadronxem phim đầy đủ
Star Wars: Rogue Squadron
Action,Adventure,Drama  ---
12.21 Trong nhà hát
Rajathanthiram: The Pianoxem phim đầy đủ
Rajathanthiram: The Piano
Drama,Mystery  ---
06.29 Trong nhà hát
Wishxem phim đầy đủ
Wish
Adventure,Animation,Comedy  ---
11.23 Trong nhà hát
Vik2ria Secretxem phim đầy đủ
Vik2ria Secret
Comedy  ---
06.15 Trong nhà hát
Born To Flyxem phim đầy đủ
Born To Fly
Action,Drama  ---
05.11 Trong nhà hát
Migrationxem phim đầy đủ
Migration
Adventure,Animation,Comedy  ---
12.07 Trong nhà hát
Harold And The Purple Crayonxem phim đầy đủ
Harold And The Purple Crayon
Family,Fantasy  ---
07.20 Trong nhà hát
Untitled Indiana Jonesxem phim đầy đủ
Untitled Indiana Jones
Action,Adventure  United States
06.29 Trong nhà hát

Marianne (MyFFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.