King David (MyFFF)

7.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thể loại   Romance
thời gian chạy   43 Minutes
ngôn ngữ   French
khu vực   ---
diễn viên   Éva Huault   Jacky Abdillah   Sarah Djourou  
Trong nhà hát   01.13
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 115

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của King David (MyFFF)

Shana is looking for a job, she needs cash to leave France and her bad crowd. But the past she`s looking to forget is never far. Besides, perhaps she does not really want to put it behind her.

diễn viên của King David (MyFFF)

King David (MyFFF) Related

All Your Faces (LFFF)xem phim đầy đủ
All Your Faces (LFFF)
Drama  ---
05.25 Trong nhà hát
The Devil's Dealxem phim đầy đủ
The Devil's Deal
Action  ---
04.13 Trong nhà hát
Raavana Kottamxem phim đầy đủ
Raavana Kottam
Drama  ---
05.12 Trong nhà hát
The Meg 2xem phim đầy đủ
The Meg 2
Action,Science Fiction  ---
08.03 Trong nhà hát
Money Back Guaranteexem phim đầy đủ
Money Back Guarantee
Action,Comedy,Thriller  ---
04.21 Trong nhà hát
Star Wars: Rogue Squadronxem phim đầy đủ
Star Wars: Rogue Squadron
Action,Adventure,Drama  ---
12.21 Trong nhà hát
Barbiexem phim đầy đủ
Barbie
Comedy,Romance  ---
07.20 Trong nhà hát
Elementalxem phim đầy đủ
Elemental
Adventure,Animation,Comedy  United States
06.15 Trong nhà hát
Khanzabxem phim đầy đủ
Khanzab
Horror  India
04.27 Trong nhà hát
The New Toy (LFFF)xem phim đầy đủ
The New Toy (LFFF)
Comedy  ---
05.25 Trong nhà hát
Kraven The Hunterxem phim đầy đủ
Kraven The Hunter
Action,Adventure,Science Fiction  ---
10.05 Trong nhà hát
Theera Kaadhalxem phim đầy đủ
Theera Kaadhal
Drama,Romance  ---
05.26 Trong nhà hát

King David (MyFFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.