How Do You Live? 君たちはどう生きるか

0.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thời gian chạy   2小時 5分鐘
ngôn ngữ   日語
khu vực   no info
Trong nhà hát   01.01
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 105

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của How Do You Live?

15 year old Junichi and his uncle move to a new neighborhood, as Junichi deals with spiritual growth, bullying, poverty, education, work, courage and how to live as a human being.

diễn viên của How Do You Live?

ảnh How Do You Live?

How Do You Live? Related

正宗巨齒鯊 THE BLACK DEMONxem phim đầy đủ
正宗巨齒鯊
THE BLACK DEMON
奇幻/科幻,懸疑,驚悚,恐怖  多明尼加共和國
05.12 Trong nhà hát
心之谷 WHISPER OF THE HEARTxem phim đầy đủ
心之谷
WHISPER OF THE HEART
愛情,劇情  日本
04.28 Trong nhà hát
販愛天堂 MASCARADExem phim đầy đủ
販愛天堂
MASCARADE
喜劇,愛情,犯罪  no info
03.24 Trong nhà hát
傲慢與偏見 (音樂劇) PRIDE AND PREJUDICE (THE MUSICAL)xem phim đầy đủ
傲慢與偏見 (音樂劇)
PRIDE AND PREJUDICE (THE MUSICAL)
愛情,音樂/歌舞  no info
04.06 Trong nhà hát
萊拉兄弟 LEILA'S BROTHERSxem phim đầy đủ
萊拉兄弟
LEILA'S BROTHERS
劇情  伊朗
05.05 Trong nhà hát
詭樓 LOCKDOWN TOWERxem phim đầy đủ
詭樓
LOCKDOWN TOWER
奇幻/科幻,驚悚,恐怖  法國
04.21 Trong nhà hát
限時追捕 MISANTHROPExem phim đầy đủ
限時追捕
MISANTHROPE
動作,劇情  美國
04.28 Trong nhà hát
守護黑面琵鷺 CARING FOR BLACK FACED SPOONBILLxem phim đầy đủ
守護黑面琵鷺
CARING FOR BLACK FACED SPOONBILL
紀錄片  台灣
03.24 Trong nhà hát
鬼出櫃 THE BOOGEYMANxem phim đầy đủ
鬼出櫃
THE BOOGEYMAN
懸疑,驚悚,恐怖  no info
06.02 Trong nhà hát
所有的美麗與血淚 ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHEDxem phim đầy đủ
所有的美麗與血淚
ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED
紀錄片  美國
03.10 Trong nhà hát
熊蓋毒 COCAINE BEARxem phim đầy đủ
熊蓋毒
COCAINE BEAR
懸疑,驚悚  no info
03.17 Trong nhà hát
坎達哈行動 KANDAHARxem phim đầy đủ
坎達哈行動
KANDAHAR
動作,劇情,戰爭  美國
05.26 Trong nhà hát

How Do You Live? Comments (280)

Ipksgsnoxmh
Ipksgsnoxmh
紀錄片裡提到過的 老爺子還想再做一部的動畫電影呢……要在東奧之前完成www
Imsoxghnskp
Imsoxghnskp
《叔本華的治療》開篇問題
Lintetalitp
Lintetalitp
千尋來打call
Asangyrrew
Asangyrrew
朋友們聽說這部純手繪 後三年生活的動力啊
Phaicyktrp
Phaicyktrp
這海報以為是哈里波特同人