cốt truyện của 극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편

.[템페스트]의 서쪽에 위치한 [라자 소아국]. 
한때는 금 채굴로 번영했지만 지금은 번영의 그림자는 찾아볼 수조차 없고,
호수는 광산의 독에 오염되어 나라는 위기 상황에 처했다. 
여왕 `토와`는 왕가에 대대로 전해 오는 왕관의 마력을 사용해 독을 제거하며 백성을 지키고 있었지만,
그 대가로 왕관에 걸려 있던 저주가 온몸에 퍼져 수명이 단축되고 있었다. 
그러던 중, 템페스트에 갑자기 나타난 오거의 생존자 `히이로`. 
베니마루 일행의 형님뻘이었다는 히이로는, 토와의 도움으로 살아남았던 것이었다. 
자신을 구해 준 토와와 [라자 소아국]을 지키기 위해,
템페스트의 리무루에게 도움을 청하기 위해 온 히이로는 베니마루와 운명의 재회를 한다. 
라자를 위기에서 구하기 위해, 그리고 토와에게 걸린 저주의 수수께끼를 풀기 위해,
리무루는 라자로 향하는데...... 그곳에는 놀라운 음모가 기다리고 있었다!

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편

diễn viên của 극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편

ảnh 극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편

극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편 Related

여덟 번째 감각 The Eighth Sensexem phim đầy đủ
여덟 번째 감각
The Eighth Sense
로맨스/멜로  한국
03.29 Trong nhà hát
어메이징 모리스 The Amazing Mauricexem phim đầy đủ
어메이징 모리스
The Amazing Maurice
애니메이션,판타지,어드벤처  영국,독일
02.15 Trong nhà hát
치악산 Mount CHIAKxem phim đầy đủ
치악산
Mount CHIAK
공포,미스터리  한국
09.13 Trong nhà hát
아임 히어로 더 파이널 IM HERO THE FINALxem phim đầy đủ
아임 히어로 더 파이널
IM HERO THE FINAL
다큐멘터리  한국
03.01 Trong nhà hát
마에스트로 Maestro(s)xem phim đầy đủ
마에스트로
Maestro(s)
드라마  프랑스,벨기에
08.09 Trong nhà hát
너의 눈을 들여다보면 Small, Slow but Steadyxem phim đầy đủ
너의 눈을 들여다보면
Small, Slow but Steady
드라마  일본,프랑스
06.14 Trong nhà hát
몬스터 패밀리 2 Monster Family 2xem phim đầy đủ
몬스터 패밀리 2
Monster Family 2
애니메이션  독일,영국
08.02 Trong nhà hát
롱디 Long Dxem phim đầy đủ
롱디
Long D
로맨스/멜로,코미디  한국
05.10 Trong nhà hát
파벨만스 The Fabelmansxem phim đầy đủ
파벨만스
The Fabelmans
드라마  미국
03.22 Trong nhà hát
스파이더맨: 어크로스 더 유니버스 Spider-Man: Across the Spider-Versexem phim đầy đủ
스파이더맨: 어크로스 더 유니버스
Spider-Man: Across the Spider-Verse
애니메이션,액션,어드벤처  미국
06.21 Trong nhà hát
원 웨이 One Wayxem phim đầy đủ
원 웨이
One Way
액션  미국
02.09 Trong nhà hát

극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

빈틈없는 사이 MY WORST NEIGHBOR xem phim đầy đủ 빈틈없는 사이
MY WORST NEIGHBOR
로맨스/멜로,코미디  한국
07.05 Trong nhà hát

헌티드 맨션 Haunted Mansion xem phim đầy đủ 헌티드 맨션
Haunted Mansion
코미디,판타지,공포  미국
07.26 Trong nhà hát

다섯 번째 흉추 The Fifth Thoracic Vertebra xem phim đầy đủ 다섯 번째 흉추
The Fifth Thoracic Vertebra
드라마,스릴러  한국
08.02 Trong nhà hát

메가로돈 2 Meg 2: The Trench xem phim đầy đủ 메가로돈 2
Meg 2: The Trench
액션  미국,중국
08.15 Trong nhà hát

한 남자 A Man xem phim đầy đủ 한 남자
A Man
범죄,로맨스/멜로,스릴러  일본
08.30 Trong nhà hát

Phiên bản mới