cốt truyện của 「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村

《鬼滅之刃 刀匠村篇》(日語:鬼滅の刃 刀鍛冶の里編)是日本電視動畫《鬼滅之刃》的第三季,改編自漫畫家吾峠呼世晴創作的漫畫系列《鬼滅之刃》的第十二卷起(第98話起)的故事,由外崎春雄執導,ufotable製作。故事承接電視動畫第二季《遊郭篇》。

在本次《「鬼滅之刃」上弦集結,前往刀匠村》中,炭治郎、音柱・宇髓天元等人與上弦之陸・墮姬跟妓夫太郎激戰的《遊郭篇》第十集、第十一集首度在電影院上映,並公開在新任務地點與霞柱・時透無一郎及戀柱・甘露寺蜜璃相遇、以及描寫了上弦之鬼集結於「無限城」的《刀匠村篇》第一集。

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村

diễn viên của 「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村

「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村 Related

扶桑花女孩之舞 HULA FULLA DANCExem phim đầy đủ
扶桑花女孩之舞
HULA FULLA DANCE
動畫,音樂/歌舞  日本
04.28 Trong nhà hát
南方,寂寞鐵道 ON THE TRAINxem phim đầy đủ
南方,寂寞鐵道
ON THE TRAIN
紀錄片  台湾
06.09 Trong nhà hát
血忌 BLOOD FLOWERxem phim đầy đủ
血忌
BLOOD FLOWER
懸疑,驚悚,恐怖  馬來西亞
04.14 Trong nhà hát
BLUE GIANT 藍色巨星 BLUE GIANTxem phim đầy đủ
BLUE GIANT 藍色巨星
BLUE GIANT
動畫  日本
06.09 Trong nhà hát
熊蓋毒 COCAINE BEARxem phim đầy đủ
熊蓋毒
COCAINE BEAR
懸疑,驚悚  no info
03.17 Trong nhà hát
做工的人 電影版 WORKERS THE MOVIExem phim đầy đủ
做工的人 電影版
WORKERS THE MOVIE
喜劇,劇情  台湾
03.31 Trong nhà hát
守護黑面琵鷺 Caring for Black-Faced Spoonbillxem phim đầy đủ
守護黑面琵鷺
Caring for Black-Faced Spoonbill
紀錄片  中國台灣
03.17 Trong nhà hát
厲嬰魂 THE UNBORN SOULxem phim đầy đủ
厲嬰魂
THE UNBORN SOUL
懸疑,驚悚,恐怖  越南
05.26 Trong nhà hát
龍與地下城:盜賊榮耀 DUNGEONS AND DRAGONS HONOR AMONG THIEVESxem phim đầy đủ
龍與地下城:盜賊榮耀
DUNGEONS AND DRAGONS HONOR AMONG THIEVES
奇幻/科幻,冒險,動作  美國
03.29 Trong nhà hát
蜘蛛人:穿越新宇宙 pider-Man: Across the Spider-Versexem phim đầy đủ
蜘蛛人:穿越新宇宙
pider-Man: Across the Spider-Verse
冒險,動作,動畫  美國
06.02 Trong nhà hát
溟溟 MURMUR OF MEMORIESxem phim đầy đủ
溟溟
MURMUR OF MEMORIES
劇情  台灣
06.16 Trong nhà hát

「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村 Comments (300)

Ssgxhkominp
Ssgxhkominp
被騙了,花了五十多和兩小時看了個預告片。就是上一季最後三集再加上一個鍛刀村篇的預告,連正片都沒有。
Nhiomsspkxg
Nhiomsspkxg
花街蟄伏,遊郭譜面,音之暴刃,奏奏鳴弦,日音斷妓,雷獸斬墮,刀碎首離,格局鉅變,鍛刀之村,心摯意誠,戀霞鍛刃,緣壹遺人。
Yetfrtipll
Yetfrtipll
還是第一次電影院看外語片,這個crunchy roll是真的偷懶….就為看這鍛刀第一集40min…..平心而論,這個第一集至少節奏快一點,比EA篇節奏快,而且upper ranks和love,mist hashira的出現都特別能吸引,不過還是有點🇯🇵特色了,love hashira這個🐻emmmmm特色。因為前半段大家都不認真看,我覺得哪怕是s3前半段截然而止都可以,這個拿ep10/11湊數的是有點過分了😅😅
Hgurtseeon
Hgurtseeon
4.3.2023 | @ Majestic | 這算個毛線特別篇啊…?!

thích hành động

phim liên quan

65:恐怖行星 65 xem phim đầy đủ 65:恐怖行星
65
奇幻/科幻,動作  美國
03.31 Trong nhà hát

熊蓋毒 COCAINE BEAR xem phim đầy đủ 熊蓋毒
COCAINE BEAR
懸疑,驚悚  no info
03.17 Trong nhà hát

做工的人 電影版 WORKERS THE MOVIE xem phim đầy đủ 做工的人 電影版
WORKERS THE MOVIE
喜劇,劇情  台湾
03.31 Trong nhà hát

流水落花 LOST LOVE xem phim đầy đủ 流水落花
LOST LOVE
劇情  香港
03.17 Trong nhà hát

驚聲尖叫6 SCREAM VI xem phim đầy đủ 驚聲尖叫6
SCREAM VI
懸疑,驚悚,恐怖  美國
03.10 Trong nhà hát

Phiên bản mới