Shiver (JFF+)

8.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thể loại   Art
thời gian chạy   1 Hour 29 Minutes
ngôn ngữ   Japanese
khu vực   ---
diễn viên   Koshiro Hino   Kiyohiko Shibukawa  
Trong nhà hát   03.15
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 124

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Shiver (JFF+)

Kodō, a Japanese taiko performance troupe which travels around and entertains the world, is based in Sado island, located off the coast of Niigata Prefecture in central Japan. A contemporary musician, Koshiro Hino stayed on the island for a month and composed songs for Kodō. The film is a record of the performance of these pieces. With mystical lands and mythology as background, the entirety of the film is made of performance footage.

diễn viên của Shiver (JFF+)

Shiver (JFF+) Related

The Dark Knight: WB100xem phim đầy đủ
The Dark Knight: WB100
Action,Crime  ---
10.19 Trong nhà hát
Goya In Bordeaux (EUFF)xem phim đầy đủ
Goya In Bordeaux (EUFF)
Biography,Drama  ---
10.12 Trong nhà hát
Mantra Suruganaxem phim đầy đủ
Mantra Surugana
Horror  ---
08.17 Trong nhà hát
Parents Vs. Influencers (EUFF)xem phim đầy đủ
Parents Vs. Influencers (EUFF)
Comedy  ---
10.12 Trong nhà hát
Tainted Lovexem phim đầy đủ
Tainted Love
Crime,Suspense  ---
09.21 Trong nhà hát
Abang Adikxem phim đầy đủ
Abang Adik
Drama,Family  ---
12.14 Trong nhà hát
Kraven The Hunterxem phim đầy đủ
Kraven The Hunter
Action,Adventure,Science Fiction  ---
10.05 Trong nhà hát
The Book Of Clarencexem phim đầy đủ
The Book Of Clarence
Adventure,Drama,Historical  ---
09.21 Trong nhà hát
Thanksgivingxem phim đầy đủ
Thanksgiving
Horror,Mystery,Thriller  ---
11.16 Trong nhà hát
Adoiii Jiwakuxem phim đầy đủ
Adoiii Jiwaku
Drama  ---
09.07 Trong nhà hát
Endless Battlexem phim đầy đủ
Endless Battle
Action  ---
08.04 Trong nhà hát
The Last Voyage Of The Demeterxem phim đầy đủ
The Last Voyage Of The Demeter
Horror  ---
08.17 Trong nhà hát

Shiver (JFF+) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.