cốt truyện của 슈퍼 마리오 브라더스

.따단-딴-따단-딴 ♫ 
전 세계를 열광시킬 올 타임 슈퍼 어드벤처의 등장! 

뉴욕의 평범한 배관공 형제 '마리오'와 ‘루이지’는
배수관 고장으로 위기에 빠진 도시를 구하려다
미스터리한 초록색 파이프 안으로 빨려 들어가게 된다. 

파이프를 통해 새로운 세상으로 차원 이동하게 된 형제.
형 '마리오'는 뛰어난 리더십을 지닌 '피치'가 통치하는 버섯왕국에 도착하지만
동생 '루이지'는 빌런 '쿠파'가 있는 다크랜드로 떨어지며 납치를 당하고
‘마리오’는 동생을 구하기 위해 ‘피치’와 ‘키노피오’의 도움을 받아 '쿠파'에 맞서기로 결심한다. 

그러나 슈퍼스타로 세상을 지배하려는 그의 강력한 힘 앞에
이들은 예기치 못한 위험에 빠지게 되는데...!

동생을 구하기 위해! 세상을 지키기 위해!
'슈퍼 마리오'로 레벨업 하기 위한 '마리오'의 스펙터클한 스테이지가 시작된다!

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 슈퍼 마리오 브라더스

diễn viên của 슈퍼 마리오 브라더스

ảnh 슈퍼 마리오 브라더스

슈퍼 마리오 브라더스 Related

꼬마돼지 베이브의 바다 대모험 GG Bond: Ocean Missionxem phim đầy đủ
꼬마돼지 베이브의 바다 대모험
GG Bond: Ocean Mission
애니메이션,어드벤처,가족  중국
03.23 Trong nhà hát
슈가: 로드 투 디데이 SUGA: Road to D-DAYxem phim đầy đủ
슈가: 로드 투 디데이
SUGA: Road to D-DAY
다큐멘터리  한국
06.16 Trong nhà hát
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스 Finnickxem phim đầy đủ
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스
Finnick
판타지,어드벤처,애니메이션  러시아
02.02 Trong nhà hát
슈퍼 키드 헤일리 Just Superxem phim đầy đủ
슈퍼 키드 헤일리
Just Super
애니메이션,어드벤처,가족  노르웨이
07.20 Trong nhà hát
웅남이 Nonexem phim đầy đủ
None
코미디,액션  한국
03.22 Trong nhà hát
극장판 아름다운 그: 이터널 My Beautiful Man ~Eternal~xem phim đầy đủ
극장판 아름다운 그: 이터널
My Beautiful Man ~Eternal~
드라마,로맨스/멜로  일본
07.12 Trong nhà hát
항구의 니쿠코짱! Fortune Favors Lady Nikukoxem phim đầy đủ
항구의 니쿠코짱!
Fortune Favors Lady Nikuko
애니메이션,드라마,코미디,가족  일본
04.27 Trong nhà hát
서태지 25주년 라이브 타임: 트래블러 Nonexem phim đầy đủ
25주년 None
공연  한국
09.06 Trong nhà hát
플레인 Planexem phim đầy đủ
플레인
Plane
액션,스릴러  미국,영국
03.15 Trong nhà hát
흐르다 On the Sand Housexem phim đầy đủ
흐르다
On the Sand House
드라마  한국
03.29 Trong nhà hát
나의 그리스식 웨딩 3 My Big Fat Greek Wedding 3xem phim đầy đủ
나의 그리스식 웨딩 3
My Big Fat Greek Wedding 3
코미디,드라마  미국
09.20 Trong nhà hát

슈퍼 마리오 브라더스 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

몬스터 패밀리 2 Monster Family 2 xem phim đầy đủ 몬스터 패밀리 2
Monster Family 2
애니메이션  독일,영국
08.02 Trong nhà hát

비닐하우스 Greenhouse xem phim đầy đủ 비닐하우스
Greenhouse
범죄  한국
07.26 Trong nhà hát

한 남자 A Man xem phim đầy đủ 한 남자
A Man
범죄,로맨스/멜로,스릴러  일본
08.30 Trong nhà hát

어파이어 Afire xem phim đầy đủ 어파이어
Afire
드라마  독일
09.13 Trong nhà hát

Phiên bản mới