cốt truyện của 극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대

.사실... 짱구는 닌자 가문의 후계자였다?! 

어느 날 ‘짱구‘와 동갑내기인 5살 ‘진구’를 데리고, 짱구 가족을 찾아온 수상한 여성. 
서로의 아이가 바뀌었다는 충격적인 소식을 전한다. 

하루아침에 닌자 가문의 후계자 ‘진구’로 불리게 된 짱구는
‘부리부리 엉덩이 분신술’로 닌자 유치원을 초토화시킨다.

한편, 떡잎마을에 남겨진 진구와 짱구 가족은 짱구를 찾으러 닌자 마을로 향하고,
세상의 중심인 ‘지구의 배꼽’이 흔들리기 시작하며, 지구가 붕괴될 위기에 처하는데…

과연 짱구는 세상을 지켜낼 수 있을까?!

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대

diễn viên của 극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대

ảnh 극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대

극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대 Related

헌티드 맨션 Haunted Mansionxem phim đầy đủ
헌티드 맨션
Haunted Mansion
코미디,판타지,공포  미국
07.26 Trong nhà hát
신체모음.zip Body Partsxem phim đầy đủ
신체모음.zip
Body Parts
공포  한국
08.30 Trong nhà hát
롱디 Long Dxem phim đầy đủ
롱디
Long D
로맨스/멜로,코미디  한국
05.10 Trong nhà hát
천룡팔부: 교봉전 SAKRAxem phim đầy đủ
천룡팔부: 교봉전
SAKRA
무협,액션  홍콩,중국
01.25 Trong nhà hát
애스터로이드 시티 Asteroid Cityxem phim đầy đủ
애스터로이드 시티
Asteroid City
코미디,로맨스/멜로  미국
06.28 Trong nhà hát
대외비 The Devil's Dealxem phim đầy đủ
대외비
The Devil's Deal
범죄,드라마  한국
03.01 Trong nhà hát
미녀와 야수:마법에 걸린 왕자 My Sweet Monsterxem phim đầy đủ
미녀와 야수:마법에 걸린 왕자
My Sweet Monster
애니메이션,판타지,어드벤처  러시아
02.22 Trong nhà hát
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스 Finnickxem phim đầy đủ
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스
Finnick
판타지,어드벤처,애니메이션  러시아
02.02 Trong nhà hát
수라 Sura: A Love Songxem phim đầy đủ
수라
Sura: A Love Song
다큐멘터리  한국
06.21 Trong nhà hát
앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 Ant-Man and the Wasp: Quantumaniaxem phim đầy đủ
앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아
Ant-Man and the Wasp: Quantumania
액션,어드벤처,SF,스릴러  미국
02.15 Trong nhà hát
꼬마돼지 베이브의 바다 대모험 GG Bond: Ocean Missionxem phim đầy đủ
꼬마돼지 베이브의 바다 대모험
GG Bond: Ocean Mission
애니메이션,어드벤처,가족  중국
03.23 Trong nhà hát

극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

헌티드 맨션 Haunted Mansion xem phim đầy đủ 헌티드 맨션
Haunted Mansion
코미디,판타지,공포  미국
07.26 Trong nhà hát

비닐하우스 Greenhouse xem phim đầy đủ 비닐하우스
Greenhouse
범죄  한국
07.26 Trong nhà hát

강다니엘: 마이 퍼레이드 KANG DANIEL: MY PARADE xem phim đầy đủ 강다니엘: 마이 퍼레이드
KANG DANIEL: MY PARADE
공연,다큐멘터리  한국
08.30 Trong nhà hát

한 남자 A Man xem phim đầy đủ 한 남자
A Man
범죄,로맨스/멜로,스릴러  일본
08.30 Trong nhà hát

Phiên bản mới