cốt truyện của 哥斯拉之終極戰役

數年前,人類以超級戰艦“轟天號”,在南極擊潰“哥吉拉”,並且將“哥吉拉”封印在地底下。但是地球除了“哥吉拉”以外,還有許許多多的怪獸,對各大人類都市虎視眈眈。於是,人類成立了“地球防衛部”,專門對付各種怪獸的入侵。而地球防衛部最強大的成員,就是當年封印哥吉拉的“轟天號”以及其艦長“道格拉斯·戈登上校”。 此外,為了應付怪獸對人類造成的困擾,地球防衛部特別甄選了有特殊能力的人類,這些“超人類”擁有普通人類所沒有的“M染色體”,讓這些人類擁有比普通人更強大的體能跟敏捷性,以應付怪獸的攻擊,其中的佼佼者就是“尾崎真一少尉”。 就在不久之前,人們挖到一個巨大怪物的遺骸,而且怪物擁有機械跟生物的本質,懷疑能夠將生物跟機械結合起來的怪物應該來自於外太空。不久,尾崎真一收到來自嬰兒島“小美人”的警告,這個怪物是當年被“魔斯拉”給封印的“蓋剛”,蓋剛的出現代表著人類...

diễn viên của 哥斯拉之終極戰役

ảnh 哥斯拉之終極戰役

哥斯拉之終極戰役 Related

星際異攻隊 3 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 3xem phim đầy đủ
星際異攻隊 3
GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 3
喜劇,奇幻/科幻,動作  美國
05.03 Trong nhà hát
捍衛任務4 JOHN WICK CHAPTER 4xem phim đầy đủ
捍衛任務4
JOHN WICK CHAPTER 4
動作,犯罪,懸疑,驚悚  美國
03.22 Trong nhà hát
愛情美樂地 JOYLANDxem phim đầy đủ
愛情美樂地
JOYLAND
劇情  比利時
04.28 Trong nhà hát
絕命控制 CONTROLxem phim đầy đủ
絕命控制
CONTROL
奇幻/科幻,懸疑,驚悚  加拿大
04.28 Trong nhà hát
沙贊!眾神之怒 SHAZAM FURY OF THE GODSxem phim đầy đủ
沙贊!眾神之怒
SHAZAM FURY OF THE GODS
喜劇,冒險,動作  美國
03.16 Trong nhà hát
百花 A HUNDRED FLOWERSxem phim đầy đủ
百花
A HUNDRED FLOWERS
劇情  日本
04.07 Trong nhà hát
阿諾是個模範生 ARNOLD IS A MODEL STUDENTxem phim đầy đủ
阿諾是個模範生
ARNOLD IS A MODEL STUDENT
劇情  中國台灣
06.09 Trong nhà hát
南方,寂寞鐵道 ON THE TRAINxem phim đầy đủ
南方,寂寞鐵道
ON THE TRAIN
紀錄片  台湾
06.09 Trong nhà hát
闇黑對決 THE DEVIL'S DEALxem phim đầy đủ
闇黑對決
THE DEVIL'S DEAL
犯罪,劇情  韓國
03.17 Trong nhà hát
寶可噩夢 BEAU IS AFRAIDxem phim đầy đủ
寶可噩夢
BEAU IS AFRAID
喜劇,懸疑,驚悚,劇情  加拿大
04.21 Trong nhà hát
過時過節 HONG KONG FAMILYxem phim đầy đủ
過時過節
HONG KONG FAMILY
家庭,劇情  中國香港
03.10 Trong nhà hát
花開富貴 ALL MONEY BACK ME HOMExem phim đầy đủ
花開富貴
ALL MONEY BACK ME HOME
紀錄片  台湾
06.09 Trong nhà hát

哥斯拉之終極戰役 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

哥吉拉最後戰役 Godzilla: Final Wars xem phim đầy đủ 哥吉拉最後戰役
Godzilla: Final Wars
動作,科幻  日本
07/22/05 Trong nhà hát

哥斯拉大戰機械哥斯拉 ゴジラ×メカゴジラ xem phim đầy đủ 哥斯拉大戰機械哥斯拉
ゴジラ×メカゴジラ
動作,科幻,驚悚,恐怖  日本
12/14/02 Trong nhà hát

哥斯拉大戰機械哥斯拉 ゴジラvsメカゴジラ xem phim đầy đủ 哥斯拉大戰機械哥斯拉
ゴジラvsメカゴジラ
劇情,動作,科幻,恐怖  日本
12/11/93 Trong nhà hát

哥斯拉決戰太空哥斯拉 ゴジラvsスペースゴジラ xem phim đầy đủ 哥斯拉決戰太空哥斯拉
ゴジラvsスペースゴジラ
科幻,恐怖  日本
12/10/94 Trong nhà hát

哥斯拉 Godzilla xem phim đầy đủ 哥斯拉
Godzilla
動作,科幻,冒險,災難  美國,日本
05/20/98 Trong nhà hát

哥斯拉 ゴジラ xem phim đầy đủ 哥斯拉
ゴジラ
劇情,科幻,驚悚,恐怖  日本
11/03/54 Trong nhà hát

Phiên bản mới