The Shape of the Future The Shape of the Futurethể loại   chưa có thông tin
thời gian chạy   1時 40分鐘
ngôn ngữ   英語
khu vực  
Trong nhà hát   01/01/90
6.4
 tổng số 14 bài đánh giá
bạn có muốn xếp hạng không?
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 180

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của The Shape of the Future

Documentary portrays what an eventual Palestinian-Israeli peace settlement could look like, filmmaker Lynn Allen Scheid addresses the resolution of contentious issues, from settlements to the right of return and everything in between. The core idea is to examine, in an even-handed way, the aspirations of both Israelis and Palestinians and to show that agreements are possible that do not threaten the national existence of either party.

diễn viên của The Shape of the Future

The Shape of the Future Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.