Tigbaothời gian chạy   -
ngôn ngữ   英語
khu vực  
Trong nhà hát   01/01/90
7.0
 tổng số 45 bài đánh giá
bạn có muốn xếp hạng không?
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 177

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Tigbao

Its been 16 years since Mang Celio's son has gone missing. When a forensic team arrives to investigat the disappearances, Mang Celio goes through a range of emotions as he unearth his truths.

diễn viên của Tigbao

Tigbao Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.