Titan (MyFFF)

7.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thể loại   Drama
thời gian chạy   19 Minutes
ngôn ngữ   French
khu vực   ---
Trong nhà hát   01.13
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 148

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Titan (MyFFF)

Thirteen-year-old Nathan gets ready to join Malik and his gang for a strange integration ritual. He enters a harrowing journey into the games of pre-teens in the clutches of their toxic masculinity and search for power and virility.

diễn viên của Titan (MyFFF)

ảnh Titan (MyFFF)

Titan (MyFFF) Related

Tenzo (JFF+)xem phim đầy đủ
Tenzo (JFF+)
Documentary  ---
08.01 Trong nhà hát
And Yet, You Are So Sweet (JFF)xem phim đầy đủ
And Yet, You Are So Sweet (JFF)
Drama,Romance  ---
09.07 Trong nhà hát
The Holdoversxem phim đầy đủ
The Holdovers
Comedy,Drama  ---
11.23 Trong nhà hát
Lost In The Starsxem phim đầy đủ
Lost In The Stars
Crime,Mystery  China
07.27 Trong nhà hát
Partnerxem phim đầy đủ
Partner
Comedy  ---
08.25 Trong nhà hát
Neither With You (EUFF)xem phim đầy đủ
Neither With You (EUFF)
Comedy,Romance  ---
10.12 Trong nhà hát
Hungry Ghost Dinerxem phim đầy đủ
Hungry Ghost Diner
Drama,Horror,Science Fiction  ---
08.10 Trong nhà hát
Rahsiaxem phim đầy đủ
Rahsia
Horror  ---
08.10 Trong nhà hát
Tainted Lovexem phim đầy đủ
Tainted Love
Crime,Suspense  ---
09.21 Trong nhà hát
They Listenxem phim đầy đủ
They Listen
Horror  ---
08.24 Trong nhà hát
Harbour Chapter 1xem phim đầy đủ
Harbour Chapter 1
Action,Drama  ---
08.26 Trong nhà hát
Doraemon The Movie: Nobita's Sky Utopiaxem phim đầy đủ
Doraemon The Movie: Nobita's Sky Utopia
Adventure,Animation,Fantasy  ---
07.27 Trong nhà hát

Titan (MyFFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.