cốt truyện của 13일의 금요일 8 - 맨하탄의 살인

13일의 금요일 8 - 맨하탄의 살인 Friday The 13th Part VIII : Jason Takes Manhattan,은 1989에 발표 된 미국 1989 공포 영화입니다,영화는 롭 헤든가 지배하고 있습니다,젠슨 다겟,케인 호더,바바라 빙햄 및 기타 주요 배우,한국에서 1989년01월01일에 출시되었습니다.

무덤에서 다시 살아난 살인마 제이슨이 뉴욕으로 향하는 유람선 러브 보트를 타고공포의 항해를 시작한다. 졸업 여행으로 흥겨운 틴 에이저들은 영문도 모르는 사이, 배 안에서 참혹하게 하나둘씩 희생되고, 가까스로 뉴욕항으로 탈출한 생존자들은 맨하탄가지 쫓아온 제이슨에 의해 살해되는데...

diễn viên của 13일의 금요일 8 - 맨하탄의 살인

ảnh 13일의 금요일 8 - 맨하탄의 살인

13일의 금요일 8 - 맨하탄의 살인 Related

슈가: 로드 투 디데이 SUGA: Road to D-DAYxem phim đầy đủ
슈가: 로드 투 디데이
SUGA: Road to D-DAY
다큐멘터리  한국
06.16 Trong nhà hát
어메이징 모리스 The Amazing Mauricexem phim đầy đủ
어메이징 모리스
The Amazing Maurice
애니메이션,판타지,어드벤처  영국,독일
02.15 Trong nhà hát
서태지 25주년 라이브 타임: 트래블러 Nonexem phim đầy đủ
25주년 None
공연  한국
09.06 Trong nhà hát
앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 Ant-Man and the Wasp: Quantumaniaxem phim đầy đủ
앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아
Ant-Man and the Wasp: Quantumania
액션,어드벤처,SF,스릴러  미국
02.15 Trong nhà hát
패닉 런 The Desperate Hourxem phim đầy đủ
패닉 런
The Desperate Hour
스릴러  미국
01.04 Trong nhà hát
던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 Dungeons & Dragons: Honor Among Thievesxem phim đầy đủ
던전 앤 드래곤: 도적들의 명예
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
액션,어드벤처,판타지  미국
03.29 Trong nhà hát
콘크리트 유토피아 Nonexem phim đầy đủ
None
드라마  한국
08.09 Trong nhà hát
렌필드 Renfieldxem phim đầy đủ
렌필드
Renfield
액션,코미디  미국
04.19 Trong nhà hát
거울 속 외딴 성 Lonely Castle in the Mirrorxem phim đầy đủ
거울 속 외딴 성
Lonely Castle in the Mirror
애니메이션,스릴러,미스터리,판타지  일본
04.12 Trong nhà hát

13일의 금요일 8 - 맨하탄의 살인 Comments (9)

Deborah63142873
Deborah63142873
연기는 미달에 연출도 별로이고 너무 싼티난다. 시리즈중 최하위권이 아닐까싶다
dcNezpkvwK8hjey
dcNezpkvwK8hjey
이번에는 맨하탄 까지
제이슨 수난시대 이제
그를 명예의전당에 조용히 모시자
Felix
Felix
딱히 볼게 없을때 시리즈물은 좋은 선택
margare76498373
margare76498373
제이슨이 맨해튼을 접수하다? 잇츠 베뤼 퐝당한 시츄에이션이네유. 6편부터는 제이슨이 많이 등장하는 건 좋네유. 8편부터는 필름이 점점 현대화 되어가긴 하네유. 근디 제목 번역은 장난하냐?
fVjegbmfGBCuiLY
fVjegbmfGBCuiLY
뉴욕 장면은 현지에서 찍지도 않고

thích hành động

phim liên quan

빈틈없는 사이 MY WORST NEIGHBOR xem phim đầy đủ 빈틈없는 사이
MY WORST NEIGHBOR
로맨스/멜로,코미디  한국
07.05 Trong nhà hát

마에스트로 Maestro(s) xem phim đầy đủ 마에스트로
Maestro(s)
드라마  프랑스,벨기에
08.09 Trong nhà hát

치악산 Mount CHIAK xem phim đầy đủ 치악산
Mount CHIAK
공포,미스터리  한국
09.13 Trong nhà hát

어파이어 Afire xem phim đầy đủ 어파이어
Afire
드라마  독일
09.13 Trong nhà hát

타겟 Don\'t Buy the Seller xem phim đầy đủ 타겟
Don\'t Buy the Seller
스릴러  한국
08.30 Trong nhà hát

Phiên bản mới