6.4
 tổng số 14 bài đánh giá
bạn có muốn xếp hạng không?
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 106

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của The Medium

• 25th Bucheon International Fantastic Film Festival – Best FilmA documentary team follows Nim, a shaman based in Northern Thai, the Isan area, and encounters her niece Mink showing strange symptoms that seem to be of inheritance of shamanism. The team decides to follow Mink, hoping to capture the shaman lineage passing on to the next generation, but her bizarre behaviour becomes more extreme.

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu The Medium

diễn viên của The Medium

ảnh The Medium

The Medium Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

bài báo liên quan

phim liên quan

The Silence Of The Lambs  The Silence Of The Lambs The Silence Of The Lambs
Crime, Thriller  United States
08.08 Trong nhà hát

The Girl on the Train The Girl on the Train The Girl on the Train
驚悚 
07/03/14 Trong nhà hát

The Girl in the Crawlspace The Girl in the Crawlspace The Girl in the Crawlspace
恐怖,劇情 
09/14/18 Trong nhà hát

The Shape of the Future The Shape of the Future The Shape of the Future

01/01/90 Trong nhà hát

The Dark and the Wicked The Dark and the Wicked The Dark and the Wicked
สยองขวัญสยองขวัญ 
11.18 Trong nhà hát

The Ravine of the British The Ravine of the British The Ravine of the British
劇情,奇幻 
04/01/14 Trong nhà hát

Phiên bản mới