LPFF: House Of Hummingbird LPFF: House Of Hummingbirdthể loại   Drama
thời gian chạy   138 minutes
khu vực   South Korea
diễn viên   Ji-hu Park   Sae-byuk Kim   Ingi Jeong   Seungyeon Lee  
Trong nhà hát   10.16
6.4
 tổng số 12 bài đánh giá
bạn có muốn xếp hạng không?
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 124

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của LPFF: House Of Hummingbird

Set against the backdrop of a rapidly expanding Seoul in 1994, a lonely 14-year-old Eun-hee moves through life like a hummingbird searching for a taste of sweetness wherever she may find it. Deprived of attention from her family, she roams the neighborhood with her best friend, attempts romantic relationships with both girls and boys alike and is sent to the hospital with an unclear diagnosis. When Young-ji, a new teacher, arrives, she becomes the first adult Eun-hee feels really understands her.

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu LPFF: House Of Hummingbird

diễn viên của LPFF: House Of Hummingbird

ảnh LPFF: House Of Hummingbird

LPFF: House Of Hummingbird Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.