I Can Speak (KFF)

8.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thể loại   Comedy Drama
thời gian chạy   1 Hour 58 Minutes
ngôn ngữ   Korean
khu vực   South Korea
diễn viên   Na Moon-Hee   Lee Je-Hoon  
Trong nhà hát   11/25/22
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 144

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của I Can Speak (KFF)

The film tells the story of an elderly woman (played by Na Moon Hee) who constantly files complaints with the local office about the wrongs that she sees around her each day. Along the way, she forms an unlikely friendship with a junior civil service officer (played by Lee Je Hoon) who begins to teach her English. Though the film is a comedy, the genre serves as a vehicle to discuss the deeper topic of Korean comfort women during World War II.

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu I Can Speak (KFF)

diễn viên của I Can Speak (KFF)

ảnh I Can Speak (KFF)

I Can Speak (KFF) Related

Lubukxem phim đầy đủ
Lubuk
Thriller  ---
07.18 Trong nhà hát
The Strangers: Chapter 1xem phim đầy đủ
The Strangers: Chapter 1
Horror  ---
05.17 Trong nhà hát
One And Only (CMFF)xem phim đầy đủ
One And Only (CMFF)
Comedy,Drama  ---
06.21 Trong nhà hát
Pasar Setanxem phim đầy đủ
Pasar Setan
Horror  ---
06.27 Trong nhà hát
Captain America: New World Orderxem phim đầy đủ
Captain America: New World Order
Action,Superhero  ---
05.03 Trong nhà hát
The Watchersxem phim đầy đủ
The Watchers
Fantasy,Horror,Mystery,Thriller  ---
06.06 Trong nhà hát
Transformers Onexem phim đầy đủ
Transformers One
Action,Adventure,Animation  ---
09.12 Trong nhà hát
The Greatest Of All Timexem phim đầy đủ
The Greatest Of All Time
Action,Science Fiction  ---
09.05 Trong nhà hát
Marni: The Story Of Wewe Gombelxem phim đầy đủ
Marni: The Story Of Wewe Gombel
Action,Horror,Thriller  ---
06.20 Trong nhà hát
Rikuoh (JFF Online)xem phim đầy đủ
Rikuoh (JFF Online)
Drama,Sports  ---
06.05 Trong nhà hát
Paddington In Peruxem phim đầy đủ
Paddington In Peru
Adventure,Comedy,Family  ---
12.05 Trong nhà hát
Rathnamxem phim đầy đủ
Rathnam
Action  ---
04.26 Trong nhà hát

I Can Speak (KFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

Challengers xem phim đầy đủ Challengers
Comedy,Romance,Sports  ---
04.25 Trong nhà hát

The Watchers xem phim đầy đủ The Watchers
Fantasy,Horror,Mystery,Thriller  ---
06.06 Trong nhà hát

Aavesham xem phim đầy đủ Aavesham
Comedy,Crime  ---
04.20 Trong nhà hát

Sting xem phim đầy đủ Sting
Horror,Thriller  ---
04.25 Trong nhà hát

Star Wars: The Phantom Menace xem phim đầy đủ Star Wars: The Phantom Menace
Action,Adventure,Science Fiction,Fantasy  ---
05.04 Trong nhà hát

Bernadette (LeFF) xem phim đầy đủ Bernadette (LeFF)
Comedy,Drama  ---
05.30 Trong nhà hát

Phiên bản mới