A Taxi Driver (KFF)

7.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thời gian chạy   2 Hours 17 Minutes
ngôn ngữ   Korean
khu vực   South Korea
diễn viên   Song Kang-Ho   Thomas Kretschmann   Ryu Jun-Yeol   Yoo Hae-Jin  
Trong nhà hát   11/26/22
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 172

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của A Taxi Driver (KFF)

In 1980, a taxi driver from Seoul is hired by a foreign journalist who wants to go to the town of Gwangju for the day. They arrive to find a city under siege by the military government, with the citizens, led by a determined group of college students, rising up to demand freedom.

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu A Taxi Driver (KFF)

diễn viên của A Taxi Driver (KFF)

ảnh A Taxi Driver (KFF)

A Taxi Driver (KFF) Related

We're Broke, My Lord (JFF Online)xem phim đầy đủ
We're Broke, My Lord (JFF Online)
Comedy,Drama  ---
06.05 Trong nhà hát
Thunderboltsxem phim đầy đủ
Thunderbolts
Action  ---
07.26 Trong nhà hát
A Mother's Touchxem phim đầy đủ
A Mother's Touch
Drama  ---
05.11 Trong nhà hát
The Bikeridersxem phim đầy đủ
The Bikeriders
Drama  ---
06.20 Trong nhà hát
It Ends WIth Usxem phim đầy đủ
It Ends WIth Us
Romance  ---
06.20 Trong nhà hát
The Architecture Of Lovexem phim đầy đủ
The Architecture Of Love
Drama,Romance  ---
05.16 Trong nhà hát
Mankathaxem phim đầy đủ
Mankatha
Action,Thriller  ---
05.01 Trong nhà hát
The Last Frenzyxem phim đầy đủ
The Last Frenzy
Comedy,Drama  ---
05.23 Trong nhà hát
Abnormal: Buasxem phim đầy đủ
Abnormal: Buas
Thriller  ---
06.20 Trong nhà hát
The Movie Emperor (CMFF)xem phim đầy đủ
The Movie Emperor (CMFF)
Comedy,Drama  ---
06.21 Trong nhà hát
Srikanthxem phim đầy đủ
Srikanth
Biography,Drama  ---
05.10 Trong nhà hát
No More Bets (CMFF)xem phim đầy đủ
No More Bets (CMFF)
Crime,Drama  ---
06.21 Trong nhà hát

A Taxi Driver (KFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

The Garfield Movie xem phim đầy đủ The Garfield Movie
Animation,Comedy,Family  ---
05.30 Trong nhà hát

The First Omen xem phim đầy đủ The First Omen
Thriller  ---
04.04 Trong nhà hát

Memoir Seorang Guru xem phim đầy đủ Memoir Seorang Guru
Drama  ---
05.30 Trong nhà hát

Beating Sun (LeFF) xem phim đầy đủ Beating Sun (LeFF)
Comedy,Drama  ---
05.30 Trong nhà hát

Haikyu!!: The Dumpster Battle xem phim đầy đủ Haikyu!!: The Dumpster Battle
Anime  ---
05.16 Trong nhà hát

Ordinary Angels xem phim đầy đủ Ordinary Angels
Drama  ---
05.30 Trong nhà hát

Phiên bản mới