cốt truyện của 치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서

.쫑긋한 귀, 앙증맞은 꼬리, 그리고.. 갑자기 닭발…?! 
토끼인듯 닭인듯 반반매력으로 무장한 뉴 히어로! ‘치킨래빗’의 탄생! 

아버지 ‘피터’왕의 뒤를 이을 위대한 모험왕을 꿈꾸며 자란 ‘치킨래빗’은
온 국민이 지켜보는 왕립 모험가 협회 테스트에서 형편없는 실력으로 웃음거리가 되고 만다. 

명예 회복을 위해 아버지가 눈 앞에서 놓쳤던 전설 속 보물 ‘어둠의 햄스터’를 찾고 싶은
‘치킨 래빗’은 만능집사 거북이 ‘에이브’, 액션마스터 스컹크 ‘메그’와 함께 모험에 나선다.

그러나 보물을 찾아 왕좌를 빼앗기 위해 탈옥한 삼촌 ‘라팡’의 공격과
빌런들의 끝없는 방해로 닥친 위기의 순간,
‘치킨래빗’에게 숨겨져 있던 특별한 힘이 깨어나게 되는데…

과연 ‘치킨래빗’은 ‘어둠의 햄스터’를 찾아 왕국을 지킬 수 있을까?

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서

diễn viên của 치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서

ảnh 치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서

치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서 Related

미녀와 야수:마법에 걸린 왕자 My Sweet Monsterxem phim đầy đủ
미녀와 야수:마법에 걸린 왕자
My Sweet Monster
애니메이션,판타지,어드벤처  러시아
02.22 Trong nhà hát
수라 Sura: A Love Songxem phim đầy đủ
수라
Sura: A Love Song
다큐멘터리  한국
06.21 Trong nhà hát
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스 Finnickxem phim đầy đủ
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스
Finnick
판타지,어드벤처,애니메이션  러시아
02.02 Trong nhà hát
빈틈없는 사이 MY WORST NEIGHBORxem phim đầy đủ
빈틈없는 사이
MY WORST NEIGHBOR
로맨스/멜로,코미디  한국
07.05 Trong nhà hát
그란 투리스모 GRAN TURISMO: BASED ON A TRUE STORYxem phim đầy đủ
그란 투리스모
GRAN TURISMO: BASED ON A TRUE STORY
액션  미국
09.20 Trong nhà hát
멍뭉이 My Heart Puppyxem phim đầy đủ
멍뭉이
My Heart Puppy
드라마  한국
03.01 Trong nhà hát
애스터로이드 시티 Asteroid Cityxem phim đầy đủ
애스터로이드 시티
Asteroid City
코미디,로맨스/멜로  미국
06.28 Trong nhà hát
사랑하는 당신에게 Last Dancexem phim đầy đủ
사랑하는 당신에게
Last Dance
코미디  스위스,벨기에
05.31 Trong nhà hát
꼬마돼지 베이브의 바다 대모험 GG Bond: Ocean Missionxem phim đầy đủ
꼬마돼지 베이브의 바다 대모험
GG Bond: Ocean Mission
애니메이션,어드벤처,가족  중국
03.23 Trong nhà hát
어쩌면 우린 헤어졌는지 모른다 Nonexem phim đầy đủ
None
드라마  한국
02.08 Trong nhà hát
대외비 The Devil's Dealxem phim đầy đủ
대외비
The Devil's Deal
범죄,드라마  한국
03.01 Trong nhà hát
렌필드 Renfieldxem phim đầy đủ
렌필드
Renfield
액션,코미디  미국
04.19 Trong nhà hát

치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.