Detective Conan The Movie: The Private Eyes\' Requiem (JFF)

thể loại   Anime
thời gian chạy   1 Hour 51 Minutes
ngôn ngữ   Japanese
khu vực   ---
Trong nhà hát   09/07/23
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 153

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Detective Conan The Movie: The Private Eyes\' Requiem (JFF)

Detective Conan faces his worst crisis yet in this 10th anniversary feature film! Someone has figured out Conan`s real identity as Shinichi Kudo. Worse, he`s taken Conan`s friends hostage; in 12 hours, a bomb will kill them all. Can Conan solve the case, save his friends and keep his secret identity?

diễn viên của Detective Conan The Movie: The Private Eyes\' Requiem (JFF)

Detective Conan The Movie: The Private Eyes\' Requiem (JFF) Related

Inside Out 2xem phim đầy đủ
Inside Out 2
Adventure,Animation,Comedy  ---
06.13 Trong nhà hát
Kingdom Of The Planet Of The Apesxem phim đầy đủ
Kingdom Of The Planet Of The Apes
Action,Science Fiction  ---
05.23 Trong nhà hát
Abo Nasabxem phim đầy đủ
Abo Nasab
Comedy  ---
02.29 Trong nhà hát
Stampede (MyFFF)xem phim đầy đủ
Stampede (MyFFF)
Drama  ---
01.19 Trong nhà hát
Alto Knightsxem phim đầy đủ
Alto Knights
Biography,Crime,Drama,Historical  ---
11.14 Trong nhà hát
Untitled Bob Marleyxem phim đầy đủ
Untitled Bob Marley
Biography,Drama  ---
01.25 Trong nhà hát
Night Swimxem phim đầy đủ
Night Swim
Horror,Thriller  ---
01.04 Trong nhà hát
Agak Laenxem phim đầy đủ
Agak Laen
Comedy  ---
02.29 Trong nhà hát
Bad Boys 4xem phim đầy đủ
Bad Boys 4
Action,Comedy  ---
06.13 Trong nhà hát
Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiyaxem phim đầy đủ
Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya
Drama,Romance  ---
02.09 Trong nhà hát
Mission: Chapter 1 - Achcham Enbathu Illayaexem phim đầy đủ
Mission: Chapter 1 - Achcham Enbathu Illayae
Action,Thriller  ---
01.12 Trong nhà hát
Imaginaryxem phim đầy đủ
Imaginary
Horror,Supernatural  ---
03.07 Trong nhà hát

Detective Conan The Movie: The Private Eyes\' Requiem (JFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.