0.0
 tổng số 10 bài đánh giá
bạn có muốn xếp hạng không?
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 114

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của The Dark and the Wicked

On a secluded farm in a nondescript rural town, a man is slowly dying. His family gathers to mourn, and soon a darkness grows, marked by waking nightmares and a growing sense that something evil is taking over the family.Credit: IMDB

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu The Dark and the Wicked

diễn viên của The Dark and the Wicked

The Dark and the Wicked Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

bài báo liên quan

phim liên quan

The Call of the Wild The Call of the Wild The Call of the Wild
動作,冒險,劇情,家庭 
03/01/75 Trong nhà hát

The Girl in the Crawlspace The Girl in the Crawlspace The Girl in the Crawlspace
恐怖,劇情 
09/14/18 Trong nhà hát

The Silence Of The Lambs  The Silence Of The Lambs The Silence Of The Lambs
Crime, Thriller  United States
08/08/21 Trong nhà hát

The Rest of the World The Rest of the World The Rest of the World
紀錄,劇情 
03/04/14 Trong nhà hát

The Man from the Sea The Man from the Sea The Man from the Sea
奇幻,劇情 
05/31/18 Trong nhà hát

The Thing on the Doorstep The Thing on the Doorstep The Thing on the Doorstep
驚悚,恐怖,懸疑 
01/01/14 Trong nhà hát

Phiên bản mới