Titan (MyFFF)

7.0/10
tổng số 10 bài đánh giá
thể loại   Drama
thời gian chạy   19 Minutes
ngôn ngữ   French
khu vực   ---
Trong nhà hát   01.13
bạn muốn xem bộ phim này?
 muốn    đừng

50% muốn,toàn bộ 137

ôn tập  |  đăng lại 

cốt truyện của Titan (MyFFF)

Thirteen-year-old Nathan gets ready to join Malik and his gang for a strange integration ritual. He enters a harrowing journey into the games of pre-teens in the clutches of their toxic masculinity and search for power and virility.

diễn viên của Titan (MyFFF)

ảnh Titan (MyFFF)

Titan (MyFFF) Related

Jawanxem phim đầy đủ
Jawan
Action,Drama,Thriller  ---
09.07 Trong nhà hát
Peaceful (LFFF)xem phim đầy đủ
Peaceful (LFFF)
Drama  ---
05.25 Trong nhà hát
The Moonxem phim đầy đủ
The Moon
Science Fiction  ---
08.10 Trong nhà hát
The New Toy (LFFF)xem phim đầy đủ
The New Toy (LFFF)
Comedy  ---
05.25 Trong nhà hát
The Innocent (LFFF)xem phim đầy đủ
The Innocent (LFFF)
Comedy,Crime,Romance  ---
05.25 Trong nhà hát
Kazhuvethi Moorkkanxem phim đầy đủ
Kazhuvethi Moorkkan
Action,Comedy,Drama,Romance  India
05.26 Trong nhà hát
Ghostbusters: Afterlife Sequelxem phim đầy đủ
Ghostbusters: Afterlife Sequel
Adventure,Comedy,Fantasy  ---
12.21 Trong nhà hát
November (LFFF)xem phim đầy đủ
November (LFFF)
Thriller  ---
05.25 Trong nhà hát
Hilltop Housexem phim đầy đủ
Hilltop House
Documentary  ---
04.13 Trong nhà hát
My Preciousxem phim đầy đủ
My Precious
Drama,Romance  ---
06.22 Trong nhà hát
The Exorcist: Believerxem phim đầy đủ
The Exorcist: Believer
Horror  ---
10.12 Trong nhà hát
Psycho-Pass Providencexem phim đầy đủ
Psycho-Pass Providence
Anime,Science Fiction  ---
07.27 Trong nhà hát

Titan (MyFFF) Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.